โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
 
   
 
นายกมล  สาดศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชื่องในพิทยาคาร
 
 
   
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติประวัติ/ผลงาน
กระดานข่าว
เว็บบร์อด
บทเรียนออนไลน์
ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่า น.พ.ข.
 
 
   
ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
   
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
     
     

 

 

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
 


โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารตั้งอยู่เลขที่  435  ถนน แจ้งสนิท  ตำบลเขื่องใน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 34150
www.knpschool.ac.th ©Lamsing 2009. All Rights Reserved