ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่ https://bit.ly/3c2YUgD

ฝากประชาสัมพันธ์จากคณะครูทุกท่าน ค่ะเพราะผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน ติดต่อสอบถามค่ะ

~~~กลุ่มบริหารงานการเงินได้จำหน่ายใบสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ระหว่างวันที่ 3-12พฤษภาคม2563 เวลา08.30-16.30น. บริเวณหน้าห้องงานการเงิน~~~

~~~ถ้านักเรียนซื้อใบสมัครแล้วให้สมัครทางเพจ ร.ร.ได้เลยค่ะ~~~


โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารFanpage