ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓
คลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/PrakatRapM14V2