งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม 1]