การปักเครื่องหมายบนชุดนักเรียนของโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

การปักเครื่องหมายบนชุดนักเรียนของโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร