ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร