รับสมัครนักเรียนวันที่5

สรุปยอดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียน ม.1 ให้มาสอบคัดเลือกในวันที่ 5 เมษายน 2562 และ ม.4 ให้มาสอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย/สังคมศึกษา 

(((((ปฏิทินรับสมัคร/ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน))))) ลิงค์