ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ

>> ฟอร์ม LOG BOOK PLC

>>ฟอร์ม SAR รายบุคคล

>> ตัวอย่างฟอร์มแบบทดสอบ 2559 ดาวน์โหลดที่นี่

>>ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ (คลิกที่อ่านเพิ่มเติม)

  •  การวิเคราะห์หลักสูตรสู่้แผนการจัดการเรียนรู้ 
  • ตารางวิเคราะห์ แบบฟอร์ม
  • แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการอาเซียน
  • แผนการจัดการเรียนรู้(สวนพฤกษ์ศาสตร์)
  • แผนการจัดการเรียนรู้อาเซียน
  • แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง