เว็บลิ้ง

นาฬิกา

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่โลกอาเซียนดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม โหลดที่นี่

ดาวน์โหลด หนังสือราชการและเอกสารตอบรับการเข้าร่วมอบรม โหลดที่นี่

(แจ้งคณะครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555

ให้คณะครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่โลกอาเซียน

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์)

.

 


 

หาอะไรก็เจอ ที่นี่

เว็บลิงคฺ์ภายในโรงเรียน

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.