นางอนงค์  โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
08-1076-9516

 

กลุ่มสาระศิลปะ

 

                

 


นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-7252-1127


นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-1549-0650

นายรณฤทธิ์  บุดดา
ครูผู้ช่วย
08-3356-7902


นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
พนักงานราชการ
08-1977-0562

 

 

 

 


นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
ครูอัตราจ้าง
08-5012-0652